Cuộc sống hiện đại kéo theo nhiều tiện ích giúp cải thiện cuộc sống con người tối hơn, nhưng cũng mang tới nhiều hệ lụy trong đó có ô nhiễm không khí. Các gia đình Việt thường chú trọng tới bữa cơm gia đinh nhằm cung cấp bữa ăn